เปลี่ยนเบอร์ เท่ากับ แก้กรรมได้ จริงหรือ?
Image

เปลี่ยนเบอร์ = แก้กรรมได้ จริงหรือ?

ต้องขอบอกว่าเลขศาสตร์ในเบอร์นั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยหลายคนเข้าใจว่าทุกพลังตัวเลขไม่ว่าจะเป็นรถ หรือบ้านหรือเบอร์มือถือ นั้นไม่เพียงบอกชีวิตในอดีตและปัจจุบันได้ แต่ยังสามารถกำหนดชีวิตหรือแม้กระทั่งแก้กรรมของคุณได้ แต่เรื่องนี้จะจริงแท้อย่างไร เราจะพิสูจน์ไปพร้อมๆกัน

 
กฎแห่งกรรม คือ ?

กฏแห่งกรรมคือ กฎธรรมชาติข้อหนึ่ง ที่ว่าด้วยการกระทำ และผลแห่งการกระทำ ซึ่ง การกระทำและ ผลแห่งการกระทำนั้น ย่อมสมเหตุ สมผลกัน เช่น ทำดี ย่อมได้รับผลดี ทำชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว เป็นต้น ในบริบทดังกล่าว จะเห็นว่าผู้ใดทำดีย่อมได้รับผลกรรมที่ดี และในทางตรงกันข้าม ผู้ใดทำชั่วย่อมได้รับผลกรรมที่เลวร้าย กฏแห่งธรรมชาติย่อมสมดุลเท่าเทียมกันเสมอ ยกตัวอย่างเช่น 

- คิดอยากขโมยของเป็นมโนกรรม ส่งผลให้ได้ชั่ว คือจิตใจเป็นทุกข์ต้องวางแผนอย่างไรไม่ให้จับได้  กายกรรม เมื่อขโมยสำเร็จจะทำอย่างไรให้เนียนๆมีทุกข์ต่อไป

- คิดอยากบริจาคของช่วยเหลือคนที่ยากไร้  ใจรู้สึกเมื่อคิดว่าคนนั้นจะมีความสุขจากของที่เราจะให้  กายกรรม เมื่อให้สำเร็จ คนที่ได้รับเป็นสุข เราได้รับความสุขใจ แม้เวลาผ่านไปนานระลึกถึงทานที่ทำก็จะทำให้สุขได้เสมอ

แล้วโชคชะตาล่ะ คืออะไร ? 

โชคชะตาคือ ความเป็นไปของชีวิต หรือ การกระทำในอดีตย่อมส่งผลถึงในปัจจุบัน โชคชะตาที่เราเจอนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากผลของการกระทำในอดีต

- เด็กชาย ก. ขี้เกียจเรียนหนังสือ ไม่ทั้งไปโรงเรียน ไม่ทำการบ้าน และไม่เคยหยิบหนังสือเรียนอ่านแม้แต่วันเดียว พฤติกรรมของเด็กชาย ก. ทำให้ 4 เดือนต่อมาเมื่อรับใบผลการเรียน พบว่า เด็กชาย ก. สอบตกแทบทุกวิชา

ศาสตร์ของตัวเลขในเบอร์มือถือ มาเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

ตัวเลขในเบอร์มือถือที่คุณใช้ในปัจจุบัน สะท้อนถึงผลกรรมที่ทำไว้ในอดีตถึงปัจจุบัน การที่ตัวเลขทำนายโชคชะตาออกมาได้ ปัจจัยสำคัญก็เป็นเพราะว่ากฏของแรงดึงดูดที่ทำให้คุณได้เป็นเจ้าของหมายเลขชุดนั้น พลังงานของตัวเลขจึงสะท้อนตัวตนของคุณออกมาให้เห็น อ่านความหมายของพลังตัวเลขเพิ่มเติมได้ที่ ความหมายตัวเลขในเบอร์

เมื่อคุณสามารถที่จะล่วงรู้อดีตของคุณได้ การกำหนดอนาคตของคุณก็จะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อไป เช่นเดียวกับการเร่งสร้างทำความดีในวันนี้ เพื่อหลุดพ้นจากบ่วงแห่งกรรมในภายภาคหน้า การกำหนดตัวเลขภายในเบอร์ จึงเปลี่ยนโชคชะตาใหม่ในชีวิตให้พบเจอแต่เรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ ซึ่งทั้งนี้ตัวผู้เขียนเองก็ได้รับประสบการณ์ต่างๆมามากมายหลังจากเปลี่ยนเบอร์มือถือแล้ว พบว่าเรื่องราวต่างๆในชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามพลังงานของตัวเลขและการจัดเรียงตำแหน่งต่างๆในเบอร์ หากคุณต้องการทดสอบว่านี่คือเรื่องจริงหรือไม่ คุณสามารถพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยตัวคุณเองง่ายๆโดยทำนายเบอร์ที่คุณใช้ที่นี่ ผลการกระทำในอดีตสามารถทำนายออกมาผ่านพลังตัวเลขโดยวิธีการทางสถิติ คุณจะสามารถกำหนดโชคชะตาที่ดีของตัวคุณเองในอนาคตเองได้จากความดีที่คุณสร้าง ผลการกระทำดีนี้จะส่งผลทำให้ชีวิตคุณพบเจอเรื่องที่ดี เช่นเดียวกับการเปลี่ยนตัวเลขที่ปรากฏภายในเบอร์ ศาสตร์พลังตัวเลขจะสามารถกำหนดโชคชะตาที่ดีให้คุณในอนาคตได้ ไม่ต่างกัน.

 

บทความโดย Berlnw.com

 


Comments