เบอร์โทรบอกนิสัยได้อย่างไร

Image


อารมณ์ ความรู้สึกของคนเรา

สุข เศร้า เสียใจ โกรธ ตื่นเต้น +

ล้วนจับต้องไม่ได้ ไม่มีรูปธรรม

แต่มีพลังงานให้เรารับรู้ได้

เป็นความรู้สึกข้างใน

จนส่งผลออกมาในรูปแบบของการกระทำ


ถ้าเรารู้สึกแบบไหนบ่อยๆ

เราก็แสดงออกมาแบบนั้นจนเป็นนิสัย

อยากเป็นคนแบบไหน 

จัดการรับมือกับอารมณ์ของเราเองให้ดี


เบอร์โทรศัพท์ ที่เราใช้ก็เช่นกัน

มีคลื่นสัญญานดาวเทียมเป็นตัวนำพา

พลังงานจากตัวเลขในเบอร์ออกมาถึงเรา

ส่งผลต่อ อารมณ์ และ ความรู้สึก

ของเจ้าของเบอร์อยู่ตลอดขณะที่ใช้งาน

จนออกมาเป็นนิสัย

เป็นการแสดงออกของเราอย่างชัดเจน


ใช้เลขอะไรในเบอร์มือถือบ้าง

เราก็จะเป็นไปตามอารมณ์ของตัวเลขนั้นๆ
ชอบอารมณ์ไหน นิสัยอย่างไร

เลือก"คุณในอนาคต"ได้ จากการเลือกใช้เบอร์มงคล 

ชีวิตดีดี เราเลือกกำหนดเองได้


ต้องลองมาพิสูจน์ แล้วคุณจะพบกับความน่าอัศจรรย์ของพลังตัวเลข

การันตี100%ของผู้เปลี่ยนเบอร์ เห็นผลเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตได้จริงๆ!!

เบอร์เทพ เบอร์มงคล www.berlnw.com


ผู้เขียน จิราณัฏฐ์ อัมพรรัตน์

Comments