วิธีทำบุญหลังเปิดเบอร์

และการอุทิศผลบุญแบบเจาะจง

ไม่เกิน 3-6 เดือนนับจากนี้ ชีวิตท่านจะดีขึ้น

- ขั้นตอนง่ายๆ -

1) ทำบุญตามที่สะดวก

2) แบ่งกรวดน้ำกล่าวอุทิศส่วนกุศลหลังทำบุญครั้งละข้อ (รายละเอียดวิธีการอุทิศส่วนกุศลอยู่ด้านล่าง)
 
 

{ แนะนำวิธีการทำบุญ }

แนะนำวิธีการทำบุญหลังจากการเปลี่ยนเบอร์ เพื่อเสริมบารมี ให้ผลบุญช่วยส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นได้ไว ควรทำก่อนหรือหลังเปิดเบอร์ไปไม่นานจะดีที่สุด เลือกทำได้ที่ท่านสะดวก (*หรือหากมีวิธีทำบุญอื่นๆก็ย่อมทำได้เช่นกัน แล้วอย่าลืมกล่าวคำอุทิศผลบุญตามรายละเอียดด้านล่างด้วยนะคะ)

ทำบุญใส่บาตรพระภิกษุ แนะนำ 7 รูป ทยอยทำจนครบได้ แล้วแบ่งกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญทีละช้อ
ทำบุญโลงศพเต็มโลง เลือกอุทิศส่วนกุลได้เฉพาะข้อ 1 ให้แก่ตัวข้าพเจ้าเองเท่านั้น
ทำบุญทานอาหารเจ/มังสวิรัติ 7 วัน แนะนำให้กรวดน้ำแบ่งอุทิศส่วนบุญทุกวัน วันละช้อ
ทำบุญบริจาคเงิน 300 บาทขึ้นไป ให้แก่ วัด โรงพยาบาล มูลนิธิ องค์กรการกุศล โรงเรียน เด็กกำพร้า ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ
สวดมนต์แผ่ให้เจ้ากรรมนายเวร ตามบทสวดสอนเจ้ากรรมนายเวร

คลิก ดูบทสวดมนต์ 

 

 


 

{ ส่วนที่ 2 วิธีการอุทิศส่วนกุศล}

(ตามแนวทางของอ.นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์)

ทำบุญแต่ละครั้ง แล้วเลือกกล่าวอุทิศส่วนกุศลทีละข้อ จนครบทั้ง7ส่วน ควรกรวดน้ำทันทีหลังทำบุญเสร็จ รินน้ำให้ไหลเป็นสายไม่ต้องใช้นิ้วรอง

พร้อมกล่าวว่า

“ขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้า (กล่าวชื่อ-นามสกุล)ได้ทำแล้ววันนี้ ให้แก่....... ขอจงได้รับส่วนบุญกุศลครั้งนี้โดยเร็วพลันและโดยทั่วกันเทอญ”

1. ให้แก่.. ตัวข้าพเจ้าเอง ตลอดจนสัมมาอาชีพ และปัจจัยสี่ที่ข้าพเจ้าได้มีกินมีใช้
2. ให้แก่.. ท่านเจ้ากรรมนายเวรในเบอร์เก่าทุกๆท่าน ซึ่งอาจจะเป็นคน สัตว์ วิญญาณที่ผู้เปลี่ยนเบอร์เคยล่วงเกินมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน
3. ให้แก่.. เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลรักษาตัวข้าพเจ้า
4. ให้แก่.. ครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะบรมครูศาสตร์พลังตัวเลข
5. ให้แก่.. ผู้แนะนำการเปลี่ยนเบอร์ ชื่อ …... 
6. ให้แก่.. ประเทศไทย และบูชาถวายแด่พระแก้วมรกต พระสยามเทวาธิราช พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี พระเจตคุปต์ พระหอกลอง ตลอดจนดวงพระวิญญานบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์
7. ให้แก่.. จิตวิญญาณนักรบที่ล้มตายบนผืนแผ่นดินไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด หากท่านยังไม่ได้ไปเกิด ขอให้ท่านอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ แล้วคลายความยึดมั่น จงเป็นอิสระ พ้นจากพันธนาการแห่งทุกข์ทั้งปวง
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

หลังจากที่ท่านกรวดน้ำเสร็จแล้ว เทน้ำที่กรวดแล้วลงบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่

ขอให้ผู้เปลี่ยนเบอร์ตั้งจิตระลึก และน้อมนำส่วนบุญกุศลทั้งหมดที่ได้กระทำโดยชอบแล้วนั้น และให้ท่านค่อยๆเทน้ำ พร้อมกับกล่าวคำอธิษฐานตอนที่เทน้ำ (ตามแนวทางของแม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม)

โดยออกเสียงว่า

“ข้าพเจ้าขอนำฝากแม่พระธรณี เมื่อใดที่น้ำถึงพื้น ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้า จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ ตั้งแต่ตอนนี้ เดี๋ยวนี้ เวลานี้ ด้วยเทอญ”


 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ แนะนำเว็บทำบุญออนไลน์ ]
ทำบุญบริจาคโลงศพ -สุริยาหีบศพ

https://www.suriyafuneral.com/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%9e1800/

งานอาสาสมัคร

http://www.volunteerspirit.org/?page_id=22254

จิตอาสา มูลนิธิตะวันฉาย

https://www.tawanchai-foundation.org/gift-of-smile/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2/

จิตอาสาบ้านนกขมิ้น

https://www.baannokkamin.org/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3/

 
*1* กลุ่มเด็กและสตรี
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (Rajvithi Home for Girls)

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5-Rajvithi-Home-for-Girls-340076346040461/

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

https://www.childrenhospitalfoundation.or.th/17309322/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

https://www.iamchild.org/

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

https://www.doctordek.com/index.php/8

มูลนิธิรักษ์เด็ก

http://www.rakdek.or.th/en/donation

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เด็ก

https://www.thaichildrights.org/donate/donate/

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

https://www.fblcthai.org/index.php?name=donation

มูลนิธิเพื่อนหญิง

http://www.fowomen.org/donation.html

มูลธินิผู้หญิง

http://womenthai.org/?page_id=349

มูลนิธิกระจกเงา

http://web.mirror.or.th/donationpay.php?m=donate

มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญช่อย - ทุนการศึกษา

http://foundations.plarnkhoi.com/education-support/

มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญช่อย - อาหารกลางวัน

http://foundations.plarnkhoi.com/lunch-support/

มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญช่อย - ช่วยเหลือเด็กนักเรียน

http://foundations.plarnkhoi.com/boarder-support/

มูลนิธิดวงประทีป

http://www.dpf.or.th/donation.php

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

https://www.edfthai.org/?page=how_you_can_help

มูลนิธิตะวันฉาย

https://www.tawanchai-foundation.org/gift-of-smile/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad/

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

https://www.baannokkamin.org/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99/

มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

https://pavenafoundation.or.th/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84/

มูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญา

https://www.theoceanofwisdom.org/

มูลนิธิยุวพัฒน์

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/donation/

และ สถานสงเคราะห์อื่นๆในหลายพื้นที่

http://donation.m-society.go.th/Inst.aspx


 

*2* กลุ่มคนพิการ
มูลนิธิคนพิการไทย

http://www.tdf.or.th/17146124/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84

มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย

https://www.blind.or.th/index.php/donate/donate

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

http://www.tddf.or.th/

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพํมนาคนพิการ

http://www.mahatai.org/

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

https://forallcenter.org/index.php/aboutus/history/

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

https://www.prosthesesfoundation.or.th/th/money-donat/302

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์

https://www.deafthai.org/support_us/

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์

http://www.fwc1954.org/donation/donation.html

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

https://fcdthailand.org/donate/

 

*3* กลุ่มคนชรา

บ้านพักคนชราบางเขนมูลนิธิธารนุเคราะห์

https://www.facebook.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99-642355505963248/

สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม

https://www.facebook.com/bannpt

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง

https://www.facebook.com/PhoklangKorat/

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

http://banbangkhae.go.th/demo/data.php?menu_id=12

สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C-1388092447887029/

 
*4* กลุ่มพระสงฆ์อาพาธ(ด้านสุขภาพ)

โรงพยาบาลสงฆ์

https://www.priest-hospital.go.th/

วัดพระบาทน้ำพุ

http://phrabatnampu.org/donate.html

 
*5* กลุ่มโรงพยาบาล

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

http://www.chulacardiaccenter.org/th/donation

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

https://www.rajavithifoundation.com/front/index.php

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://www.thaiheartfound.org/donate

สถาบันประสาทวิทยา

https://nit.go.th/

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

https://www.nci.go.th/th/Foundation/index.html

มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน

http://www.lerdsincoop.com/data/lsfoundation/help%20me.html

สถาบันโรคผิวหนัง -บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

https://www.iod.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E

สถาบันทรวงอก

https://www.facebook.com/CentralChestInstituteOfThailand

มูลนิธิรามาธิบดี

https://www.ramafoundation.or.th/

สภากาชาดไทย

https://www.redcross.or.th/donate/

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัย

https://www.vichaivej.com/content.php?menu_id=381

มูลนิธิโรงพยาบาลกลาง

https://www.facebook.com/PRK514

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/chula-covid-19/donatecovid/

 
*6* กลุ่มสงเคราะห์สัตว์

มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย

https://www.wildlifeofthailand.org/th/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87/

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

https://home4animals.org/donation-01/

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์ช่วยเหลือสัตว์พิการ - อาหารของใช้สัตว์

https://home4animals.org/donation-02/

มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด

https://www.santisookdogandcat.org/

มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร

https://www.rakmaw.com/

มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย

https://www.asian-elephant.org/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย

https://www.thaispca.org/?page_id=276

ศูนย์อภิบาลสัตว์ เกาะพะงัน

https://pacsthailand.com/donate/

มูลนิธิเพื่อสุนัชในซอย - Soi Dog

https://www.soidog.org/th/content/make-donation

ชมรมเพื่อนสัตว์ป่า

https://wfft-thai.wfft.org/

 
*7* กลุ่มทั่วไป

มูลนิธิพระดาบส

http://phradabos.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84/

มูลนิธิร่วมกตัญญู

https://www.facebook.com/ruamkatanyufoundation/

มูลนิธิชัยพัฒนา

https://www.chaipat.or.th/donation.html

มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์

http://www.rabbitinthemoon.org/member_getinvolved.php

 

*8* กลุ่มคนยากไร้

บริจาคทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ศิริราชมูลนิธิ

https://si-eservice.mahidol.ac.th/donation/SirirajFoundation.aspx?id=D004000&tt=V

มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

https://www.pohtecktung.org/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=308

มูลนิธิฉือจี๊

https://www.tzuchithailand.org/th/

มูลนิธิบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

https://www.sudthavas.or.th/%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/

มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อโรงพยาบาลชุมชน

https://www.ramafoundation.or.th/donation/donate_detail/29

มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อผู้ป่วยยากไร้

https://www.ramafoundation.or.th/donation/donate_detail/14

 
*9* กลุ่มช่วยเหลือสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)

https://www.chaipat.or.th/donation/covid19-fund.html

ศิริราชมูลนิธิ - ศิริราชสู้ภัยโควิด

https://si-eservice.mahidol.ac.th/donation/Donation.aspx?id=0009&tt=V

มูลนิธิรามาธิบดี - โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

https://www.ramafoundation.or.th/donation/donate_detail/28

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

http://203.131.209.219:8060/foundation/

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

https://www.rajavithifoundation.com/front/index.php

ธนาคารกสิกรไทย - รวมใจสู้ภัยโควิด

kasikornbank.com/th/promotion/Pages/edonation-covid.aspx

มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

https://www.pohtecktung.org/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=308

กลุ่มอาสา เพจเราต้องรอด

https://www.facebook.com/savethailandsafe/

กลุ่มอาสา เพจต้องรอด

https://www.facebook.com/UpForThai

 

บทความโดย Berlnw.com

หมวดหมู่เบอร์มงคล

เบอร์มงคลที่ดีที่สุด เบอร์เทพ

เบอร์มงคลโดยกูรูทางด้านศาสตร์พลังตัวเลข ทุกเบอร์ถูกคัดสรรมาแล้ว
ทุกเบอร์มีความมงคลเบอร์เทพ ผ่านการคัดเลือกครบทั้งครบทั้ง 8 หลัก
เบอร์มงคลพร้อมส่ง มีเบอร์มงคลอยู่จริง มากถึง 40,000 เบอร์

คะแนนเบอร์

เกรดของเบอร์ ตามคะแนนที่ได้รับ

ทำนายเบอร์โทรศัพท์ ตรวจสอบเบอร์มือถือ เช็คเบอร์มงคล

เบอร์ที่ใช้
จะเปลี่ยนชีวิตของคุณ!

thumb