การทำนายเบอร์มือถือคืออะไร?

Image

การทำนายเบอร์มือถือคืออะไร ทำไมถึงทำนายเบอร์โทรศัพท์ได้?

หากท่านมีคำถามว่าทำไมหมอดูหรือโปรแกรมทำนายเบอร์ของเราสามารถทำนายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ออกมาเป็นเรื่องราว เหมือนกับว่าเบอร์โทรศัพท์นั้นกำหนดชีวิต กำหนดชะตาอะไรให้คุณได้ คุณจะสุขทุกข์เครียด ยากดีมีจน เรื่องความรักจะเป็นยังไง สุขภาพด้านไหน การงานเป็นอย่างไร ทำไมมองออกจากเลขโทรศัพท์ได้

การทำนายเบอร์มือถือหรือศาสตร์พยากรณ์ตัวเลขนั้น คือการนำหมายเลขโทรศัพท์มาใช้ทำนายอุปนิสัย พฤติกรรมของผู้ที่ใช้เบอร์ภายใต้อิทธิพลเลขนั้นๆ ว่าเบอร์ที่ใช้นั้นดีหรือไม่ดี ส่งผล อิทธิพลอย่างไรแก่ผู้ใช้ หลักการที่เป็นที่นิยมมีด้วยกัน 2 วิธีคือ

1. การทำนายผลรวม (อิทธิพลแฝงของเบอร์)

2. การทำนายคู่ตัวเลข (วิธีนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่เราใช้ในโปรแกรมการทำนายในเว็ปไซต์ berlnw.com)

ผลรวมของเบอร์ไม่มีผลต่อการทำนายเบอร์

การทำนายด้วยผลรวมนั้นเป็นที่นิยมกันในระยะแรกของวงการเบอร์มงคล เพราะสามารถทำได้สะดวกและง่าย เพียงนำตัวเลขทั้ง 10 ตัวในเบอร์มือถือมาบวกรวมกันและทำนายตามตำราผลรวมเก็ท่านั้น แต่ปัจจุบันไม่ได้รับความนิยมมากนักเพราะการพยากรณ์จากเลขผลรวมว่าเลขเบอร์นั้นจะดี หรือเบอร์นั้นร้าย จะให้ผลคำทำนายที่ไม่ชัดเจน เพราะเป็นผลทำนายแบบครอบคลุม ไม่ได้ลงลึกในส่วนรายละเอียดของเจ้าของชะตาผู้ใช้เบอร์ได้

คู่ตัวเลขภายในเบอร์สำคัญมากในการใช้เบอร์มือถือ

วิธีการทำนายคู่ตัวเลขนั้น เกิดขึ้นเมื่อมีผู้เผยแพร่วิธีทำนายแบบคู่ตัวเลขที่ปรากฎในเบอร์มือถือ ได้รับกระแสความนิยมในการทำนายเบอร์โทรศัพท์มือถืออย่างรวดเร็ว และเพิ่มความนิยมขึ้นเรื่อยๆ เป็นเพราะให้ผลคำพยากรณืที่ชัดเจน ละเอียด เป็นเหตุเป็นผลมากกว่าการทำนายแบบผลรวม และสามารถอธิบายเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้ใช้เบอร์มือถือได้อย่างแม่นยำ ทั้งในเรื่องของพฤติกรรม อุปนิสัย การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นรอบข้าง ของผู้ใช้เบอร์ เป็นต้น

หลายๆท่านอาจเกิดข้อสงสัย และต้องการหาคำตอบว่ามันเกี่ยวพันกับชีวิตเราได้อย่างไร ท่านสามารถทดลองทำนายเบอร์มือถือของท่าน หรือเบอร์คนใกล้ชิดของท่านได้ในโปรแกรมทำนายเบอร์ตามหลักการเลขพยากรณ์แบบไม่ต้องพึ่งหมอดู ในเว็ปไซต์ของเราได้ที่ www.berlnw.com/ทำนายเบอร์

แล้วท่านจะพบความน่าอัศจรรย์ของตัวเลขว่ามันส่งผลต่อเราหรือผู้ที่ใช้เบอร์โทรศัพท์หมายเลขนั้นๆว่าอย่างไร

Comments